Program

2 Kasım 2018
10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları
11:00 – 12:00 Ana Tema Konuşmaları
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 Dünyada ve Türkiye’de Termal Sağlık Turizmi
15:00 – 15:30 Ara
15:30 – 17:30 Termal Sağlık Turizminde Yatırım Ortamı
19:00 Gala Yemeği
3 Kasım 2018
10:00 – 12:00 Termal ve Sağlık
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 Yerel Yönetimler, Mevzuat, Politikalar
15:00 – 15:30 Ara
15:30 – 18:30 Çalıştaylar
18:30 – 19:30 Çalıştay Sonuçları Sunuş
20:00 Yemek
4 Kasım 2018
Sosyal Gezi