Panelistler

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TERMAL SAĞLIK TURİZMİ
Moderatör Emin Çakmak Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı

Global Sağlık turizm Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı

Termal Sağlık Turizmi Üzerine Genel Değerlendirme Emin Çakmak Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı

Global Sağlık turizm Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı

Termal Sağlık Turizminde Dünyaya Bakış ve Türkiye’de Durum Prof.Dr.Mustafa Solak Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Dönem Başkanı

Türkiye Termal Sağlık Turizminde Yeni Destinasyon Olabilir mi? Dr.Turgay Sehil Sağlık Turizm Konseyi Termal Kür Merkezleri Geliştirme Grup Başkanı
Ulusal ve Uluslararası Platformda Termal Sağlık Turizmine Katkı Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler Dr. Metin Yurdakoş Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) Başkan Vekili

Sağlık Hizmetlerini Geliştirme Vakfı Termal Tesisler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Grup Başkanı

TERMAL SAĞLIK TURİZMİNDE YATIRIM ORTAMI
Moderatör Prof. Dr. Oğuz Özyaral İstanbul Rumeli Üniversitesi Kurucu Öğretim Üyesi ve Senato Üyesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Balıkesir’de Sektörün Gelişmesi İçin Ortaya Konacak Vizyonlar Gürol Demir Türkiye Kaplıcalar Birliği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Yatırımcı Gözüyle Termal Sağlık Turizmi ve Tavsiyeler Ali Cenk Yorulmaz Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı
Turabi Çelebi İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Üyesi
Sektörde Yatırım Ortamını Etkileyen Faktörler ve Öneriler Candan Şahin Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü
Yatırım Ortamını İyileştirmede işbirliği ve koordinasyonun Önemi Çiğdem Atalmış BUSAT (Bursa Sağlık Turizmi Derneği) Genel Sekreteri
TERMAL VE SAĞLIK
Moderatör Prof. Dr. Nilay Şahin Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Termal Suların Sağlıktaki Yeri Prof. Dr. Nilay Şahin Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı
Termal’in Ulusal ve Uluslararası Uygulamalarla Sağlıktaki Yeri Prof. Dr. Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Tıp Doktoru

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Toplum Sağlığında Termalin Yeri Dr. Bülent Çinel İzmir Sağlık Turizmi Derneği Başkanı
Ülkemizde Mineral Sular ve Kaplıca Tedavisi Prof.Dr. Necat Yılmaz Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Eğitim Sorumlusu
YEREL YÖNETİMLER, MEVZUAT, POLİTİKALAR
Moderatör Dr. Serbülent Orhaner Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı
Termal Sağlık Tesislerinin Yönetiminde Kamu-STK-Özel Sektör İşbirliğinin Önemi Uzm. Doktor Mehmet Kanpolat Antalya Sağlık, Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Başkanı
Termal Kaynakların Etkin Yönetimi İçin Rezervuar Sürdürülebilirliğine Yönelik Politikalar Dr. Mahmut Parlaktuna Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Bilim Danışmanı

ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı

Termal Kaynakların Yönetiminde Kurumsallaşmanın Önemi Dr Yusuf Ulutürk Afyon Jeotermal A.Ş Genel Müdürü
Yerel Yönetimlerin Termal Sağlık Turizminin Gelişimine Katkısı Dr.Toros Özbek Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Fahri Danışmanı

Jeotermal Kaynaklar Uzmanı

ÇALIŞTAY KONULARI
Paydaşlar Arası İletişim Dr. Tevfik Yazan TURSAF Genel Başkanı
Termal Kaynakların Etkin Yönetimi Dr. Hülya Harutluoğlu Kıbrıs Geriatri Vakfı Başkanı

YÖDAK Üyesi

Markalaşma, Destinasyon Yönetimi, Pazarlama Prof Dr. Haydar Sur Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı